Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011


This something I had done in hope to collaborate with another writer. Sadly, I never found the time to illustrate the story but I still dig the sketch. Nice crosshatching...

Δεν υπάρχουν σχόλια: