Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011

CowboyI know I'm gonna have to redo this at some point and the colours are a bit rushed, but I like the style and the linework...

Δεν υπάρχουν σχόλια: