Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

80s Spidey


Some 80s nostalgia Spider-man I did. Reminiscent of Todd McFarlane's style (huge fan).

Δεν υπάρχουν σχόλια: