Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

CRY WOLF

My one page submission for the Sunday Comics project. A newspaper with comics only. There kickstarter is at https://www.kickstarter.com/projects/831309281/the-sunday-comics-are-back-with-over-150-creators

Δεν υπάρχουν σχόλια: