Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Trukka Colour version

Quick attempt at some colour in PS. Δεν υπάρχουν σχόλια: