Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

new site

New site check it out

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Portfolio Site

Updated the old portfolio site with more recent art. The bio and credits are still outdated though.

danosgallery.daportfolio.com

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

A Creepy Cover

Some more art for an in progress project


Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Timewrecked

Really pleased to contribute this illustration for a project. More info at http://www.timewreckers.com/


Samples

Some sample pages from a pitch I'm working on. Ink n colours be me.
More details when things get rolling.
Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Hellboy

Just watched HB 2 again and had to do this sketch. Damn what a great film!

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Crusader

Warm up sketch. Ink. brush, a4 paper. The weird character is Crusader from DC comics.