Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011
Buy the Print Edition!

I recently contributed a pin-up for this collection of Bruno the Bandit strips by Ian McDonald. Cover is by Geoff Isherwood.
I urge you to check out these hilarious strips. You can learn more at http://aimcomics.blogspot.com/ and http://brunothebandit.com/

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011