Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Closing Remarks

This is a short story I drew for the australian anthology Decay from publisher Dark Oz and some of my favourite work. Story by Alistar Lockhart and thanks to publisher Darren Koziol for the opportunity.Δεν υπάρχουν σχόλια: