Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Modern Prometheus


Panel preview from an 8 page short story I'm working on (almost done!) for an upcoming anthology from 8th Wonder Press who had also published my Cyclops story (Origin of Legend).

Δεν υπάρχουν σχόλια: