Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

My sketches
These sketches are really rough but for me that's part of their charm. These are my attempt at a Bukowski type character and a Noir detective. Hopefully they day will come when I can spin these characters into their own stories...

Δεν υπάρχουν σχόλια: